Det kiropraktorn letar efter i ryggraden och behandlar är något vi kallar Subluxationer (vertebral subluxation complex) eller låsningar. Det kan beskrivas som två kotor som inte kan röra sig normalt eller har förlorat en optimal position i förhållande till varandra.

Denna funktionella störningen mellan kotorna kan ha vidare negativa effekter. Smärta och/ eller stelhet i rygg och nacke kan uppstå och är en av de vanligaste sökorsaker hos kiropraktorn. Andra effekter kan vara en negativ påverkan på nervsystemet, närliggande muskler, ledband, blodtillförsel och bindvävnad.

Många av våra patienter beskriver det som en känsla av att en kota sitter fel”. En kiropraktisk vertebral subluxation ska inte förväxlas med en medicinsk subluxation.

Se Världshälsoorganisationens dokument om Kiropraktik.